Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1267853 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn nguyễ

 Nguyễn nguyễ - ID: 1267853
 Name:  Nguyễn nguyễ
 IP & Posted by:  113.187.17.221 on February 16, 2014 at 3:59pm
 Updated by:  October 17, 2017 at 7:50am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Biên Hoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm môt người lâu dài..! quan tam va thuong ban gái.
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, cafe cung bạn bè.
 I Am:  vui vẻ , hoà đồng, nêu ban may mắn toi se gjoi thieu nhieu hon.!
 Looking For:  Lớn tuổi môt chút, công viec ôn định, quan tâm va yêu thuong ban gái. Nêu có ý định vui vẻ thi khong nên liên lac voi tôi.

Back | Send Email to Nguyễn nguyễ (ID: 1267853)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.