Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1275781 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Quyen Huynh

 Quyen Huynh - ID: 1275781
 Name:  Quyen Huynh
 IP & Posted by:  115.78.202.236 on April 1, 2014 at 5:18am
 Updated by:  September 2, 2019 at 7:47am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Hướng dẫn viên d
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Giao lưu và tìm bạn
 Free Time:  Đọc sách , nghe nhạc và du lịch
 I Am:  Thân thiên , hòa đồng , trầm tính và hơi nói nhiều
 Looking For:  Tính cách giống mình và thông cảm cho nghề nghiệp của mình

Back | Send Email to Quyen Huynh (ID: 1275781)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.