Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1277361 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Linh Lan
 Linh Lan - ID: 1277361
 Name:  Linh Lan
 IP & Posted by:  123.21.125.90 on April 9, 2014 at 7:49pm
 Updated by:  June 29, 2015 at 2:45am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm điều mà ai cũng tìm giữa chợ người
 Free Time:  Thư giãn , đọc tin tức , nấu ăn , làm đẹp ...
 I Am:  Giản dị , dịu dàng, trân trọng cuộc sống , tiếp xúc thì sẽ rõ
 Looking For:  Nghiêm túc , tự tin , bạn đủ tự tin để lưu chút gì đó trong tim thì mail về linhlan _20 yahoo

Back | Send Email to Linh Lan (ID: 1277361)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.