Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1278731 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kennguyen

 Kennguyen - ID: 1278731
 Name:  Kennguyen
 IP & Posted by:  115.72.64.204 on April 17, 2014 at 5:43am
 Updated by:  April 17, 2014 at 9:24pm
 Gender:  Gay
 Age:  22
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Mk
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tập trung tốt mọi thứ xung quanh mình
 Free Time:  Thix dc la hét thật to....trong phòng... Khi mỗi lần công việc chạy theo ta
 I Am:  Thĩx nghe cảm nhận của người khác.... Hiểu va quan tăm đến người ấy... Khi mình cho la thix
 Looking For:  Chân thật. Sống là phải biết nhìn về phía trước,,,, đừng áp đặc khi bạn chưa biết sự thật.

Back | Send Email to Kennguyen (ID: 1278731)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.