Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1280844 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 xau xi,vung ve - ID: 1280844
 Name:  xau xi,vung ve
 IP & Posted by:  99.90.90.123 on April 29, 2014 at 6:25pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  77072
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  cong nhan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  cầu nguyện, đi nhà thờ, đi thăm bệnh nhân .v.v. đọc tin tức, nhiều việc để làm lắm
 I Am:  một người bình thường, không thích nói dối và cũng không thích ai dối mình . Mọi người xung quanh nói tôi không đẹp nhưng hiền
 Looking For:  tìm những người bạn có nội tâm tốt

Back | Send Email to xau xi,vung ve (ID: 1280844)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.