Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1282464 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to nguyenthanh4741

 nguyenthanh4741 - ID: 1282464
 Name:  nguyenthanh4741
 IP & Posted by:  27.3.179.204 on May 9, 2014 at 4:42am
 Updated by:  September 3, 2018 at 6:29am
 Gender:  Male
 Age:  66
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  khoa hoc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  viết sách,nghe nhạc,vi tinh,nhận mail đến hộp thư của tôi là nguyenthanh4741 acong gmail chấm com hoặc vinhksoto của yahoo chấm com
 I Am:  Vui tính,thích yên tĩnh,không thích bon chen tranh chấp,biết nhường nhịn phụ nữ
 Looking For:  Tuổi 50 đến 58 hiền hậu,vui tính,có học thức,thích họat động và lưu trú tại tp HCM

Back | Send Email to nguyenthanh4741 (ID: 1282464)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.