Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1287603 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to khj_vij
 khj_vij - ID: 1287603
 Name:  khj_vij
 IP & Posted by:  113.170.180.71 on June 7, 2014 at 6:52pm
 Updated by:  June 11, 2014 at 5:15am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  tra vinh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  y ta
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  có 1gd hanh phúc za co 1người luôn bên cạnh
 Free Time:  cafe cùng pạn pè, facebook, doc truyện tranh và xem phim hài
 I Am:  hơi bướng va cọc tính
 Looking For:  mạnh mẽ nhưng lãng mạng! neu cug so thjk thj hay lam wen zj e wa mail: tranthjthanhthao @ gmail.com

Back | Send Email to khj_vij (ID: 1287603)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.