Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1287708 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Khắc Khoải - ID: 1287708
 Name:  Khắc Khoải
 IP & Posted by:  113.170.73.248 on June 8, 2014 at 7:27am
 Updated by:  March 22, 2019 at 11:37pm
 Gender:  Male
 Age:  59
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  vùng ngoại ô
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Hưu
 Smoker:  Heavy smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đễ mọi việc đến và đi một cách tự nhiên.
 Free Time:  Lang thang vùng biển,nằm võng gặm bánh mì uống cafe' và...mơ !
 I Am:  Trầm tính,hài hước... thích sự thanh tịnh và an bình trong tâm hồn.
 Looking For:  Một người bạn hợp tính cách.Không thích sự ràng buộc.

Back | Send Email to Khắc Khoải (ID: 1287708)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.