Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1289215 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lien Ho

 Lien Ho - ID: 1289215
 Name:  Lien Ho
 IP & Posted by:  123.20.76.15 on June 17, 2014 at 6:13am
 Updated by:  June 24, 2014 at 6:33am
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  
 Occupation:  ke toan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 My goal:  dai
 Free Time:  doc sach,nghe nhac
 I Am:  vui vẻ .hoà nhã .thật tình
 Looking For:  kết bạn chia sẻ buồn vui trong cuộc sống .Hạnh phúc kg phải có thật nhiều tiền .Hạnh phúc là có một gia đình để yêu thương và được yêu thương .

Back | Send Email to Lien Ho (ID: 1289215)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.