Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1290713 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Đức
 Đức - ID: 1290713
 Name:  Đức
 IP & Posted by:  125.234.72.119 on June 26, 2014 at 11:16am
 Updated by:  June 26, 2014 at 7:46pm
 Gender:  Male
 Age:  22
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  vung tau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  chở thành nhà kinh daonh thành đạt ...trong khi không học gì về kinh doanh...
 Free Time:  nói chuyện với bạn bè..... đi chơi xem phim.
 I Am:  ..............từ từ sẽ biết...
 Looking For:  ....... sẽ tim đến tôi 01646422309

Back | Send Email to Đức (ID: 1290713)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.