Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1292752 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Anh Tư - ID: 1292752
 Name:  Anh Tư
 IP & Posted by:  123.20.242.114 on July 8, 2014 at 7:08pm
 Updated by:  March 12, 2015 at 11:55pm
 Gender:  Male
 Age:  52
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Một bạn nữ để cùng nhau chuyện trò, chia sẻ và chăm lo cuộc sống.
 Free Time:  Thể thao hoặc nghe nhạc trữ tình, nhạc quê huong.
 I Am:  Hiền, chân thành, cởi mở, thân thiện.
 Looking For:  Bạn nữ độc thân hoặc ly dị

Back | Send Email to Anh Tư (ID: 1292752)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.