Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1293371 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bích Huyền
 Bích Huyền - ID: 1293371
 Name:  Bích Huyền
 IP & Posted by:  42.119.139.42 on July 12, 2014 at 7:10am
 Updated by:  March 8, 2015 at 8:44pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bình Dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Xem phim, Đi Bơi, Cafe với bạn bè
 I Am:  Đơn giản, chân thật, vui vẽ, hòa đồng
 Looking For:  Chân thật, vui ve

Back | Send Email to Bích Huyền (ID: 1293371)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.