Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1296859 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to thu thủy
 thu thủy - ID: 1296859
 Name:  thu thủy
 IP & Posted by:  113.185.6.12 on July 30, 2014 at 10:33pm
 Updated by:  January 22, 2020 at 2:56am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân vien vp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sống là phải biết trân trọng những gì mình có trong tay
 Free Time:  Nấu ăn, cafe cùng bạn bè
 I Am:  Dễ hòa đồng, luôn cuời cho dù có chuyện buồn
 Looking For:  Một người chăm sóc yêu thương em

Back | Send Email to thu thủy (ID: 1296859)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.