Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1299916 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to LiênHoàiMinh
 LiênHoàiMinh - ID: 1299916
 Name:  LiênHoàiMinh
 IP & Posted by:  107.196.13.32 on August 18, 2014 at 10:01pm
 Updated by:  January 28, 2017 at 2:07pm
 Gender:  Male
 Age:  62
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 State/Province:  Missouri
 Zip:  VietNam
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Ngồi chơi ăn bám
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm đối tượng quyết tâm chung lòng góp góp gạo nấu cơm chung đến cuối cuộc đời còn lại này , không phân biệt tuổi tác hay giai cấp , Diện mạo hay hoàn cảnh ,lienhoaiminh2007@yahoo.com ,
 Free Time:  Câu Cá và làm việc thiện nguyện , vui sống hết kiếp người trã nợi áo cơm =lienhoaiminh2007@yahoo.com , Hình bên không phải của chính tôi , xin thông cảm .
 I Am:  Cuộc đời tôi kém may nên chẵng biết nói gì,tùy sự đối diện của từng người lienhoaiminh2007@yahoo.com
 Looking For:   Người biết tôn trọng lẩn nhau , biết qúy trọng cái có được trong tầm tay với , không đua đòi vật chất , chấp nhận tự nguyện và hãy đến với tinh thần tự nguyện cùng lienhoaiminh2007(a)yahoo.com .Bằng tấm lòng chân thật , mong đừng đùa giởn lảng phí thời gian

Back | Send Email to LiênHoàiMinh (ID: 1299916)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.