Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1301635 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to MINH HANG
 MINH HANG - ID: 1301635
 Name:  MINH HANG
 IP & Posted by:  115.79.203.153 on August 29, 2014 at 2:06am
 Updated by:  December 18, 2018 at 7:16am
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  VN
 State/Province:  New South Wales
 Zip:  VN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  CN
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người hợp với mình để yêu thương và kết hôn.
 Free Time:   Nghe nhạc, cùng người bạn đời đi du lịch...
 I Am:   Nhẹ nhàng và luôn yêu mái ấm gia đình...
 Looking For:   Một người đàn ông đứng đắn hợp với mình để kết hôn, cùng nhau đi hết quảng đời còn lại.

Back | Send Email to MINH HANG (ID: 1301635)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.