Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1306840 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mr Nguyễn
 Mr Nguyễn - ID: 1306840
 Name:  Mr Nguyễn
 IP & Posted by:  116.100.135.228 on September 29, 2014 at 8:27am
 Updated by:  January 6, 2019 at 2:34am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Can tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Y tế
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Lập gia đình.
 Free Time:  Đọc báo, gym, nghe nhạc.
 I Am:  Nghiêm túc, trầm tính, chân thành.
 Looking For:  Bạn nữ không phân biệt tuổi tác, ngành nghề muốn tìm hiểu để tiến tới hôn nhân.

Back | Send Email to Mr Nguyễn (ID: 1306840)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.