Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1307758 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thuong
 Thuong - ID: 1307758
 Name:  Thuong
 IP & Posted by:  27.75.166.197 on October 5, 2014 at 6:26am
 Updated by:  October 5, 2014 at 8:25pm
 Gender:  Male
 Age:  52
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vungtau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo chức
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Vẫn đi làm và mong có người bạn gái..cho cuộc sống thêm tươi.dẹp..hi
 Free Time:  nghe nhạc Ngo Thuy Miên,Tu Cong Phụng ..đọc sách .cafee cùng bạn .
 I Am:  mong gặp bạn gái dể đời tươi đẹp hơn..dạng dáng cao có kiến thức ,hiễu biết về xã hội..thuong5294 ,, ya ,,ko,chinh,ko,tám,376487.
 Looking For:  có kiến thức hiễu bết về xã hội..dáng dấp cao ráo..

Back | Send Email to Thuong (ID: 1307758)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.