Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1316126 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to 01648851371
 01648851371 - ID: 1316126
 Name:  01648851371
 IP & Posted by:  113.170.189.128 on November 30, 2014 at 8:11am
 Updated by:  September 25, 2017 at 7:21pm
 Gender:  Male
 Age:  26
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  cao lãnh
 Zip:  01648851371
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Gặp mặt sẽ cho biết hết
 Free Time:  Nghe nhạc và nấu ăn
 I Am:  Vui vẻ hòa đồng thích kinh doanh và thích tự hoàn thiện mjh những gì chưa chuẩn
 Looking For:  Tìm 1 người để đặt niềm tin và yêu đến hết cuộc đời còn lại

Back | Send Email to 01648851371 (ID: 1316126)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.