Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1317855 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lâmthuỷtiên

 Lâmthuỷtiên - ID: 1317855
 Name:  Lâmthuỷtiên
 IP & Posted by:  1.53.11.99 on December 13, 2014 at 11:59pm
 Updated by:  December 27, 2016 at 12:59am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Ôn ðinh cs..gap dc ng thât su hiu va trân trong mih...!!!
 Free Time:  Du lịch, từ thiện, nghe nhạc, suy ngẫm và ...ngủ !!
 I Am:  Hãy cảm nhận từ e ....!!!☺️
 Looking For:  Chân thành rồi sẽ chạm tới chân thành...!!!

Back | Send Email to Lâmthuỷtiên (ID: 1317855)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.