Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1319166 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn ngân

 Nguyễn ngân - ID: 1319166
 Name:  Nguyễn ngân
 IP & Posted by:  118.68.214.201 on December 24, 2014 at 7:22am
 Updated by:  September 28, 2018 at 5:27pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Mỹ tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cố gằn phấn đấu, để tốt hơn
 Free Time:  Trò chuyện với bạn , đi dạo , mua sắm
 I Am:  Rất bình thường , không nổi bật nhưng sống rất tình cảm , hoà đồng
 Looking For:  Trung thực , tình cảm , biết chia xẽ yêu thương gia đình

Back | Send Email to Nguyễn ngân (ID: 1319166)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.