Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1326444 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hieu Trang

 Hieu Trang - ID: 1326444
 Name:  Hieu Trang
 IP & Posted by:  197.242.103.2 on February 14, 2015 at 9:48am
 Updated by:  February 25, 2015 at 4:10am
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  6 Feet 1 Inches (185 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Athletic
 From City:  Ho Chi Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  General Contractor/Eng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:   Tôi sẽ mô tả bản thân mình như một đơn giản, vui vẻ yêu thương, bản chất tốt đẹp, có học thức và người chịu trách nhiệm, những người hiểu được nhiệm vụ của mình và hoàn thành chúng một cách cẩn thận. Tôi thoải mái với trong nhà cũng như ngoài trời. Tôi không phải là một câu lạc bộ phễu và thay vì sẽ thích ngồi bên cạnh biển hoặc đi cho một ổ yên tĩnh và thực phẩm tốt. Tình yêu đi du lịch mặc dù không có được nhiều cơ hội để đi du lịch và chủ yếu gắn liền với công việc. Tôi không hút thuốc nếu bạn làm đều ổn cả. Hãy là thực. Tôi trung thực, nhưng tin. Mặc dù tôi làm việc rất nhiều, nhưng tôi vẫn tìm thấy thời gian để chủ động và tận hưởng một loạt các hoạt động.
 Looking For:  I'm a good man looking for a good woman. hieutrang313@yahoo.com.vn

Back | Send Email to Hieu Trang (ID: 1326444)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.