Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1326715 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vân Kha

 Vân Kha - ID: 1326715
 Name:  Vân Kha
 IP & Posted by:  115.74.38.148 on February 17, 2015 at 6:39am
 Updated by:  March 8, 2015 at 9:43pm
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn, lập gia đình.
 Free Time:  Đọc báo, làm việc nhà, gặp gỡ người thân, bạn bè, ...
 I Am:  Thành thật, hiền lành, ngay thẳng...
 Looking For:  Một người bạn luôn chia sẻ buồn vui trong cuộc sống cùng tôi.

Back | Send Email to Vân Kha (ID: 1326715)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.