Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1328798 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to comottamlong

 comottamlong - ID: 1328798
 Name:  comottamlong
 IP & Posted by:  115.77.13.75 on March 6, 2015 at 10:22pm
 Updated by:  April 2, 2015 at 8:42pm
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SÁI GÒN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nail & AMWAY
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  HỌC HỎI, TẬP THỂ DỤC THẨM MỸ ĐỂ GIỮ SỨC KHOẺ VÀ NGOẠI HÌNH; TÌM MỘT NGƯỜI ĐÚNG ĐẮN HAY CHỒNG KHÔNG LO NHẬU MÀ BIẾT LO LÀM ĂN, HƯỞNG HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH MỚI LẬP
 Free Time:  TÌM TÒI TRÊN MẠNG ĐỂ MỞ MANG KIẾN THỨC VÀ GIẢI TRÍ, DU LỊCH
 I Am:  NẤU ĂN KHÉO, THÀNH THẬT, SỐNG THEO TÌNH NGHĨA, SIÊNG LÀM. HAI CON GÁI ĐỀU TRƯỞNG THÀNH VÀ Ở CÁCH XA (110 KM VÀ KHOẢNG 500 KM)
 Looking For:  ĐÀN ÔNG 55-70 TUỔI, CÓ QUYỀN 60/40 TRONG GIA ĐÌNH NHƯNG BIẾT LO HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG LÂU BỀN. AI CHỈ NGHĨ ĐẾN TIỀN XIN ĐỪNG LIÊN HỆ VỚI EM VÌ EM NGHÈO, Ở NHÀ MƯỚN (Cám ơn rất nhiều).

Back | Send Email to comottamlong (ID: 1328798)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.