Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1333584 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 phung thuy - ID: 1333584
 Name:  phung thuy
 IP & Posted by:  1.52.36.14 on April 15, 2015 at 4:32am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm hiểu để đi đến hôn nhân
 Free Time:  nấu ăn, tập thể dục, du lịch
 I Am:  vui vẻ, thân thiện
 Looking For:  trên 55 tuổi, nghiêm túc trong tình cảm, không vướng bận gia đìng, cùng mục đích (nhỏ hơn xin đừng vào hồ sơ) Fone: 0996043282

Back | Send Email to phung thuy (ID: 1333584)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.