Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1334634 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Cỏ úa

 Cỏ úa - ID: 1334634
 Name:  Cỏ úa
 IP & Posted by:  171.249.78.223 on April 24, 2015 at 1:30am
 Updated by:  March 24, 2018 at 1:30am
 Gender:  Lesbian
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ổn định và phát triển công việc.
 Free Time:  đi dạo, club, hát karaoke, nghe nhạc live
 I Am:  Femme dễ thương, đôi khi hơi cá tính.
 Looking For:  Giống mình và khác khác mình 1 xíu ;) Zalo không một hai không ba bốn bảy hai ba sáu bảy.

Back | Send Email to Cỏ úa (ID: 1334634)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.