Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1334727 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thinh Ngo
 Thinh Ngo - ID: 1334727
 Name:  Thinh Ngo
 IP & Posted by:  24.246.22.243 on April 25, 2015 at 5:07am
 Updated by:  July 26, 2018 at 12:46pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Toronto
 State/Province:  Ontario
 Zip:  H7F3J1
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  không đụng hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có khi anh chợt nhớ tên em,thả hồn anh về nơi chốn ấy..!!
 Free Time:  Ngồi nghe tiếng ve sầu,nhìn tia nắng lung linh trên hàng cây
 I Am:  Tôi vẫn mãi đợi để yêu em cho đến khi con tim hết work
 Looking For:  Tìm chân lý Tình Yêu !tìm chút gì để nhớ ,để thương ./.

Back | Send Email to Thinh Ngo (ID: 1334727)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.