Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1334978 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 binhan - ID: 1334978
 Name:  binhan
 IP & Posted by:  130.76.32.248 on April 27, 2015 at 12:55pm
 Updated by:  May 1, 2015 at 10:10am
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  OPER
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:   << ĐẠO MÀ GỌI LÀ ĐẠO THÌ KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠO >> MONG GẶP NGƯỜI BẠN TINH THẦN HIỂU BIẾT LÝ LẼ, CÓ CÙNG QUAN ĐIỂM VỀ CUỘC SỐNG(NHAN SINH QUAN) ĐỂ TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI TRONG CÕI TA BÀ Ô TRỌC HỖN ĐỘN NÀY KHÔNG CẢM THẤY ĐỘC HÀNH LẺ LOI
 Free Time:  THAM HOI TRO CHUYEN VOI NGUOI THAN VA BAN BE, SUY TU VE NHAN SINH DE MONG LUON DAT DUOC BINH AN TRONG DOI SONG
 I Am:  LA MOT NGUOI BINH THUONG DON GIAN, HIEU LY LE, BIET CHIA SE, THONG CAM VA LANG NGHE,CO THE LAM BAN VOI TAT CA MOI NGUOI DU LA BINH DAN HAY QUY TOC
 Looking For:  BIET LY LE, BIET LANG NGHE, CHIA SE VA THONG CAM

Back | Send Email to binhan (ID: 1334978)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.