Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1335439 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Van le
 Van le - ID: 1335439
 Name:  Van le
 IP & Posted by:  123.20.202.64 on May 1, 2015 at 9:27pm
 Updated by:  July 13, 2018 at 6:05am
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Noi tro
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người bạn đời hiền, vui tính và chân thật , tiến tới hôn nhân
 Free Time:  Đọc sách, thể dục và làm việc nhà lanhlemotchinnamchin()zahuuchamcom
 I Am:  Hiền, dịu dàng , trung thực và chung thủy.
 Looking For:  Tốt, hiền, rộng lượng, vui tính và chung thủy.

Back | Send Email to Van le (ID: 1335439)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.