Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1335627 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to nguyen minh tam

 nguyen minh tam - ID: 1335627
 Name:  nguyen minh tam
 IP & Posted by:  171.255.143.2 on May 3, 2015 at 6:47am
 Updated by:  January 1, 2019 at 5:37pm
 Gender:  Gay
 Age:  23
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  dak nông
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  dau bep
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tiem nguoi hợp và tính chuyện lâu dai
 Free Time:  nấu nhửng món ngon và cùng nhửng người bạn thưởng thức chúng
 I Am:  toi là bot tôi men không ẻo lả khuôn mặt dể nhìn vui tính hòa đồng lịch sự sach sẻ sdt toi 0911431804 sdt zalo 0911431804
 Looking For:  tôi muốn tiềm một người đàn ông lich sự chính chắn và có công việc ổn định biết xuy nghĩ cho tương lai và không lăng nhăng cam mon da doc profile của toi hay len lac 0987706947

Back | Send Email to nguyen minh tam (ID: 1335627)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.