Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1336939 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Đặng mỹ l

 Đặng mỹ l - ID: 1336939
 Name:  Đặng mỹ l
 IP & Posted by:  27.3.159.82 on May 14, 2015 at 1:05am
 Updated by:  March 3, 2019 at 10:57pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sg
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  uon toc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm mối quan hệ nghiêm tuc
 Free Time:  Xem báo
 I Am:  Tôi là người ít nói và nghiêm túc trong các mối quan hệ
 Looking For:  tìm bạn đời.

Back | Send Email to Đặng mỹ l (ID: 1336939)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.