Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1337026 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim Ngan

 Kim Ngan - ID: 1337026
 Name:  Kim Ngan
 IP & Posted by:  113.161.67.75 on May 15, 2015 at 1:27am
 Updated by:  January 15, 2017 at 6:55am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm gấu ba và lập đàn gấu con
 Free Time:  Mình thích gì thì mình làm thôi
 I Am:  Em đẹp nhất khi em cười
 Looking For:  Nghiêm túc trong tình cảm

Back | Send Email to Kim Ngan (ID: 1337026)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.