Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1337667 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhatrang
 Nhatrang - ID: 1337667
 Name:  Nhatrang
 IP & Posted by:  216.40.157.6 on May 20, 2015 at 12:06pm
 Updated by:  November 7, 2019 at 3:52pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nhatrang
 State/Province:  California
 Zip:  90040
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Salesman
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoàn thiện một cuộc sống tốt
 Free Time:  Lên mạng, nghe nhạc, tập thể dục.....
 I Am:  Bình thường như những người đàn ông khác
 Looking For:  Tìm bạn tâm tình trao đổi thư từ, bạn nào thích viết thư và đọc thư liên lạc truongthinh532 trên gmail

Back | Send Email to Nhatrang (ID: 1337667)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.