Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1337890 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 phuong - ID: 1337890
 Name:  phuong
 IP & Posted by:  71.185.51.46 on May 22, 2015 at 3:06pm
 Updated by:  August 9, 2015 at 10:48am
 Gender:  Female
 Age:  60
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  New Jersey
 State/Province:  New Jersey
 Zip:  gmail
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Retired
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn để tâm sự và chia sẻ buồn vui của cuộc đời còn lại.
 Free Time:  Đọc báo, nấu ăn, nghe nhac , làm vưởn ←
 I Am:  Giản dị, cởi mở vui vẻ, dễ hòa dồng với tất cả mọi người.
 Looking For:  Không phân biệt giới tính, tuổi tác và chân thật như nancyphanhaibonhainam

Back | Send Email to phuong (ID: 1337890)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.