Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1338862 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Lê Thanh - ID: 1338862
 Name:  Lê Thanh
 IP & Posted by:  113.170.189.85 on May 30, 2015 at 8:38pm
 Updated by:  August 3, 2017 at 6:55am
 Gender:  Male
 Age:  59
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cần người hiểu mình để có thể chia sẻ và giúp đỡ nhau những vui buồn trong công việc và cuộc sống!
 Free Time:  Hát karaokê và đi du lịch.
 I Am:  Đơn giản, dễ tính. Không đẹp nhưng cũng không xấu lắm! Tình cảm không có sự lựa chọn trước - Dù không tin nhưng hình như mỗi người đều có "số phận", việc duyên nợ là do sự sắp đặt của "Ông Tơ-Bà Nguyệt".
 Looking For:  Ai là người đầu tiên nói thương mình, mình sẵn sàng đón nhận và đáp lại tình cảm đó chân thành.

Back | Send Email to Lê Thanh (ID: 1338862)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.