Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1341761 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Thanh

 Thanh Thanh - ID: 1341761
 Name:  Thanh Thanh
 IP & Posted by:  27.2.127.30 on June 25, 2015 at 1:03am
 Updated by:  February 6, 2017 at 1:38am
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Zip:  0968330564
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  đi bộ, xem phim
 I Am:  nói sau
 Looking For:  Muốn tìm một người bạn tuổi từ 60 trở lên. tôi vẩn biết đây là thế giới (Ảo)nhưng mình cũng hi vọng rằng còn có một người cùng lý tưởng để cùng mình chia sẻ những vui buồn ngày tháng còn lại, cảm ơn bạn đả ghé qua hồ sơ của tôi

Back | Send Email to Thanh Thanh (ID: 1341761)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.