Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1342123 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Becky Williams
 Becky Williams - ID: 1342123
 Name:  Becky Williams
 IP & Posted by:  168.235.198.205 on June 28, 2015 at 6:49am
 Updated by:  April 11, 2018 at 1:48pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Weatherford
 State/Province:  Texas
 Zip:  76085
 Country:  United States
 Religion:  Alternative
 Education:  Some college
 Occupation:  Student
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 I Am:  Là một phụ nữ trung thành, trung thực và chu đáo
 Looking For:  Tôi sẵn sàng di dời nếu tôi có thể tìm được một người đàn ông phải của tôi để được bên cạnh và chăm sóc tôi và yêu tôi như vợ và người đàn ông Hoa Kỳ duy nhất và bạn có thể cho tôi beckywilliams3816@gmail.com hoặc văn bản cho tôi số điện thoại của tôi +18592952101

Back | Send Email to Becky Williams (ID: 1342123)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.