Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1344558 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Liza

 Liza - ID: 1344558
 Name:  Liza
 IP & Posted by:  123.21.49.77 on July 19, 2015 at 4:37am
 Updated by:  August 28, 2018 at 8:12am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  STAFF
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm một người thật sự hiểu và yêu thương thật lòng...
 Free Time:  Nghe nhạc và shopping.
 I Am:  vui tính ,dễ thương và hiền.
 Looking For:  thật lòng và tâm lý.

Back | Send Email to Liza (ID: 1344558)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.