Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1345681 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoang Giang
 Hoang Giang - ID: 1345681
 Name:  Hoang Giang
 IP & Posted by:  171.233.115.234 on July 28, 2015 at 1:29am
 Updated by:  March 24, 2018 at 5:53am
 Gender:  Male
 Age:  57
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  garden grove
 State/Province:  California
 Zip:  92840
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Ky Su
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một người bạn gái hiền lành, dễ thương để lâp gia đình.
 Free Time:  du lịch, chơi thể thao, nghe nhạc, đọc truyện, chụp ảnh
 I Am:  Hiện anh đang ở VN để lo việc đầu tư
 Looking For:  dễ thương, hiền lành, không hút thuốc.

Back | Send Email to Hoang Giang (ID: 1345681)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.