Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1346797 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Quỳnh Hương

 Quỳnh Hương - ID: 1346797
 Name:  Quỳnh Hương
 IP & Posted by:  113.170.185.202 on August 6, 2015 at 6:38am
 Updated by:  August 24, 2017 at 6:33pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  ổn định
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Thành công với con đường mà mình đã chọn!...
 Free Time:  tell you later!...
 I Am:  1 người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác!....
 Looking For:   1 người có trách nhiệm, chân thành, nhân hậu và đạo đức!...

Back | Send Email to Quỳnh Hương (ID: 1346797)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.