Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1351455 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lê Lục

 Lê Lục - ID: 1351455
 Name:  Lê Lục
 IP & Posted by:  70.119.42.6 on September 17, 2015 at 1:19pm
 Updated by:  November 23, 2017 at 9:23pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  77066
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Field Engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn tâm giao and "have fun" :-)
 Free Time:  Đọc báo, bơi lội, movie ...
 I Am:  Người hiền lành, tánh hơi dzui ...
 Looking For:   Ai mến hãy mail cho Lê Luc . Lưu ý, chỉ trả lời thư đính kèm hình, cám ơn.

Back | Send Email to Lê Lục (ID: 1351455)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.