Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1351582 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Nguyễn Phú - ID: 1351582
 Name:  Nguyễn Phú
 IP & Posted by:  116.105.164.136 on September 18, 2015 at 7:50pm
 Updated by:  October 3, 2015 at 12:17am
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  buôn mê thuộ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm người tâm sự, nếu hợp thì sẽ tiến xa hơn.
 Free Time:  xem phim, nghe nhạc, đánh đàn girta.
 I Am:  cuộc sống đơn giản, trầm tính, gét giả dối.
 Looking For:  đơn giản thôi, hiền , thật thà, chung thủy.

Back | Send Email to Nguyễn Phú (ID: 1351582)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.