Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1357335 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn V.Vinh

 Nguyễn V.Vinh - ID: 1357335
 Name:  Nguyễn V.Vinh
 IP & Posted by:  66.249.82.249 on November 10, 2015 at 8:42pm
 Updated by:  December 13, 2018 at 2:32am
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Buon Ma Thuot
 Zip:  70000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Nhân Viên Văn Phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  ĐÁnh mất nhiều thời gian trong đời , không được như những người khác cùng trang lứa. Cảm thấy không được may mắn như bạn bè. Muốn quay lại từ đầu.
 Free Time:  Chưa có bạn đi chung nên để thời gian cho công việc thôi. Sẽ giành 1 phần thời gian trong cuộc sống để tìm hạnh phúc mới.
 Looking For:  Làm quen với những người bạn mới. Tìm 1 nửa còn lại để hoàn thiện bản thân.

Back | Send Email to Nguyễn V.Vinh (ID: 1357335)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.