Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1357932 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hung Thinh
 Hung Thinh - ID: 1357932
 Name:  Hung Thinh
 IP & Posted by:  122.49.157.36 on November 16, 2015 at 3:29am
 Updated by:  April 13, 2018 at 5:02am
 Gender:  Gay
 Age:  40
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  melbourne
 State/Province:  Victoria
 Country:  Australia
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tim ban de tro chuyen, hy vọng tim duoc nguoi thich hợp làm bạn đời.
 Free Time:  Xem tv, nghe nhạc, karaoke....
 I Am:  Khong gì đặc biệt, tính tình vui vẽ và dễ trò chuyện. I am top.
 Looking For:  Mot nguoi tánh thình thực thà va vui ve, không màu mè va Sống thực tế, đơn giản chút và không phức tạp quá! Tìm bạn bot nhưng đừng có lộ.

Back | Send Email to Hung Thinh (ID: 1357932)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.