Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1358875 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to tony nguyen

 tony nguyen - ID: 1358875
 Name:  tony nguyen
 IP & Posted by:  115.76.249.218 on November 26, 2015 at 7:56am
 Updated by:  July 3, 2018 at 3:23am
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  nhiều lắm
 Free Time:  bản thân cảm thấy thoải mái là được
 I Am:  luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu
 Looking For:  tìm bạn bè vui vẻ và hòa đồng

Back | Send Email to tony nguyen (ID: 1358875)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.