Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1360692 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to lê kim anh
 lê kim anh - ID: 1360692
 Name:  lê kim anh
 IP & Posted by:  58.186.217.156 on December 15, 2015 at 5:50pm
 Updated by:  August 27, 2016 at 8:45pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  maketting
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim ban
 Free Time:  Thường hay lên mạng đọc tin tức
 I Am:  Mình là người sống lạc quan vui vẻ
 Looking For:  Một nửa của mình đang bị thất lạc..haỹ mail cho mình nhé minhanh chín chín chín a cong yahoo chấm com

Back | Send Email to lê kim anh (ID: 1360692)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.