Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1362705 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to binh minh
 binh minh - ID: 1362705
 Name:  binh minh
 IP & Posted by:  42.112.87.217 on January 5, 2016 at 2:03am
 Updated by:  January 5, 2016 at 9:00pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Zip:  + 840934119408
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  học tập và làm việc tốt
 Free Time:  lang thang hè phố, cafe với bạn
 I Am:  Trầm tính, thấu hiểu và thông cảm, hòa đồng với mọi người,.... Có thể liên lạc với mình qua không chín ba bốn một một chín bốn không tám.
 Looking For:  tìm những người bạn có thể cùng tham gia các hoạt động, chia sẻ trong cuộc sống, tìm bạn tri kỷ

Back | Send Email to binh minh (ID: 1362705)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.