Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1363378 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to leminhtuyen
 leminhtuyen - ID: 1363378
 Name:  leminhtuyen
 IP & Posted by:  14.177.52.230 on January 12, 2016 at 7:07am
 Updated by:  November 8, 2019 at 5:43pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  kết bạn làm quen nếu hợp sẽ tiến xa hơn
 Free Time:  Đi dạo và lướt Web...
 I Am:  trung thực thẳng thắn , hòa đồng tôn trọng tình cảm bạn bè.
 Looking For:  biết tôn trọng tình bạn va tình cảm

Back | Send Email to leminhtuyen (ID: 1363378)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.