Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1364070 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhung

 Nhung - ID: 1364070
 Name:  Nhung
 IP & Posted by:  70.194.170.62 on January 19, 2016 at 8:01am
 Updated by:  June 15, 2017 at 2:49am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Quang tri
 State/Province:  Wisconsin
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nghe nhạc,xem phim đặc biệt thích chế biến món ăn theo cách riêng của mình
 I Am:  Sống nội tâm, hay lắng nghe người khác chia sẽ nhưng khi mình buồn thì chỉ thích 1 mình
 Looking For:  giao lưu kết bạn.và tìm cho mình 1 nữa phù hợp với tính cách

Back | Send Email to Nhung (ID: 1364070)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.