Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1364424 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lê Nga
 Lê Nga - ID: 1364424
 Name:  Lê Nga
 IP & Posted by:  14.169.210.186 on January 22, 2016 at 10:02pm
 Updated by:  January 23, 2016 at 1:39am
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nội Trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn bốn phương làm quen . Viber : 0944604946
 Free Time:  Đọc báo
 I Am:  sống độc thân lâu và có 1 con gái 16 tuổi
 Looking For:  Độc thân

Back | Send Email to Lê Nga (ID: 1364424)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.