Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1364630 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyen Le Hieu
 Nguyen Le Hieu - ID: 1364630
 Name:  Nguyen Le Hieu
 IP & Posted by:  222.254.188.172 on January 25, 2016 at 12:40am
 Updated by:  January 25, 2016 at 7:51pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Los Angeles
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Chemical engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Lập gia đình trong vòng hai năm tới.
 Free Time:  Đọc sách, du lịch đây đó khám phá con người và cuộc sống xung quanh
 I Am:  Mình sinh ra và lớn lên ở Việt Nam giờ đang định cư làm việc ở Mỹ. Mình thành đạt, là mẫu đàn ông truyền thống coi trọng hạnh phúc gia đình...
 Looking For:  Mình muốn tìm bạn gái để tiến xa hơn trong hôn nhân. Người mình muốn tìm kiếm tuổi từ 20 trở lên, là mẫu người coi gia đình con cái là ưu tiên quan trọng nhất trong cuộc sống của cô ấy.

Back | Send Email to Nguyen Le Hieu (ID: 1364630)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.